คุมองปลวกแดง ครูขวัญ

      สอน คณิต อังกฤษ ภาษาไทย 

      ด้วยแผนการเรียนเฉพาะตัว 

      ไม่ต้องรอใคร ไม่ต้องตามใคร

โทรเลย : 0636616399

ครูขวัญ คุมองปลวกแดง สวัสดีค่ะ

ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปี ที่ครูขวัญเปิดคุมองปลวกแดง นับเป็นเวลาที่ยอดเยี่ยม เพราะเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาระบบการศึกษาของชาวปลวกแดง และพื้นที่ใกล้เคียง 

มีเด็กๆที่เรียนกับเราเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำมากมาย รวมถึงจบมาประกอบอาชีพ เป็นกำลังของครอบครัวและประเทศชาติมาอย่างนับไม่ถ้วน

แต่เมื่อสองสามปีที่ผ่านมา เราคงทราบดีว่าทุกคนต้องเผชิญกับวิกฤติโควิด-19 ซึ่งไม่เพียงส่งผลทางด้านเศรษฐกิจความเป็นอยู่ หากแต่ยังกระทบต่อการเรียนของลูกหลานของเราอย่างมาก

ณ จุดนี้ครูขวัญมั่นใจว่า คุมอง คือทางออกของปัญหานี้ ไม่ว่าจะเป็น การอ่านเขียนภาษาไทย การบวก ลบ คูณ หาร พื้นฐานการคำนวน หรือ การใช้ภาษาอังกฤษ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน และอื่นๆ

ครูขวัญขอเป็นกำลังใจ และขอเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาหนักอก ของคุณพ่อคุณแม่

…แล้วพบกันนะคะ…..^^

แคมเปญล่าสุด

คุมองเปิดสอน 3 วิชา

1. คณิตศาสตร์

พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้เนื้อหาระดับชั้นมัธยมปลายด้วยตนเอง

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องสั่งสมความรู้ผ่านการฝึกฝน ด้วยเป้าหมายในการเรียนเนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมปลาย (แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์และอินทิกรัล) ได้โดยง่าย นักเรียนจะต้องมีทักษะการคำนวณที่แข็งแกร่ง มีการปลูกฝังการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ และพัฒนาความสามารถในการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้พวกเขาพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่จะต้องพบเจอในอนาคตได้

พัฒนาความสามารถในการอ่านทำความเข้าใจเนื้อหาภาษาอังกฤษ

เป้าหมายของวิชาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศคือ การพัฒนาความสามารถในการอ่านทำความเข้าใจเนื้อหาภาษาอังกฤษระดับสูง ซึ่งแบบฝึกหัดวิชานี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ รวมทั้งโครงสร้างของเนื้อหาช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกกับการอ่านเนื้อหาภาษาอังกฤษ ซึ่งในขณะที่นักเรียนเรียนก้าวหน้าไป พวกเขาจะได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองควบคู่ไปกับการพัฒนาความสามารถในการอ่านทำความเข้าใจเนื้อหาภาษาอังกฤษให้แข็งแกร่ง

พัฒนาความสามารถในการอ่านทำความเข้าใจเนื้อหาภาษาไทยระดับสูง

วิชาการอ่านภาษาไทยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังความสามารถในการอ่านทำความเข้าใจเนื้อหาระดับสูงให้แก่นักเรียน โดยนักเรียนจะได้รับการปลูกฝังวิธีคิดที่จำเป็นในการอ่านเนื้อเรื่องอย่างพินิจพิเคราะห์ผ่านการพัฒนาทักษะการอ่านทำความเข้าใจสู่เนื้อหาระดับสูง การมุ่งเน้นพัฒนาความสามารถในการอ่านผ่านการเปิดโลกทัศน์สู่การอ่านหนังสือหลากหลายประเภทจะช่วยทำให้นักเรียนเกิดความสนใจในการอ่านมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยทำให้เรียนเนื้อหาระดับที่สูงขึ้นได้ด้วยความมั่นใจและไม่ต้องพึ่งพาใคร

 

บทความน่าสนใจ

รีวิวผู้ปกครอง

ที่ตั้งคุมองปลวกแดง

ติดต่อครูขวัญ

โทรหาครูขวัญ : 0636616399